Norsk

Jun2015

Verden blir ikke lenger mer demokratisk

Verden blir ikke lenger mer demokratisk

Rapport fra Oslo Freedom Forum 2015.

1

Norsk

May2015 Det siste året har jeg forsøkt å kurere flyskrekken min. Det har lært meg hva frykt er.

Når angsten våkner er den som et rovdyr som har vandret inn i hjemmet mitt."Å lese Bjørns Stærks pamflett om ytringsfrihet er som å diskutere med ham over en øl."

Kjøp / Omtaler

English

Jun2015

The world has stopped becoming more democratic

The world has stopped becoming more democratic

Report from Oslo Freedom Forum 2015.

1

English

May2015 What curing my fear of flying has taught me about anxiety

When the anxiety awakens it’s as if a wild beast wanders into my home, and sits down on the middle of my coffee table.